החלק החשוב ביותק בגינה שלנו היא מערכת ההשקיה  והדישון.

כאשר מערכת ההשקיה מתוכננת נכון והדישון נעשה בצורה מאוזנת, אז הגינה שלנו תפרח לתפארת.

בעת תיכנון והקמת הגינה יש לחשב ולתכנן את סוג הצמחיה שתהיה לנו. סוג הצמחיה הוא זה שיקבע את אופי ההשקיה ואת תיכנון הממטרות , מתזים וכו'.

אולם לא רק תכנון ההשקיה נחוץ גם תכנון כמויות המיים המיועדות לכל צמח ועץ. אם נתכנן נכון את מיקום הצמחים נדע בדיוק היכן למקם ממטרה, היכן למקם מתז והיכן לפרוש טפטפות.

בנוסף להשקיית הגינה נדרש גם דישון. הדישון הוא בעצם המינרלים והויטמינים של הצמחיה שלנו. דישון במינון גבוהה מידי יכול להזיק מאוד ממש כפי שדישון במינון נמון לא יועיל כלל.

כל סוג צמח צריך כמות וסוג דישון התואמת אותו.

את הדישון ניתן לבצע בצורה ידנית או על ידי מערכת דישון אוטומטית שמורכבת יחד עם מערכת ההשקיה.

מערכות השקיה ודישון